Event

Event

Монголын аялал жуулчлалын холбооноос зохион байгуулдаг томоохон эвент арга хэмжээ ... Сар бүр төлөвлөгөөт ажил, бусад байгууллага, аялал жуулчлалын салбарын томоохон эвент арга хэмжээнүүд дээр хамтран оролцдог болно