Мэндчилгээ

Мэндчилгээ

Монголын Аялал Жуулчлалын Холбооны эрхэм гишүүд, хүндэт зочид, аялал жуулчлал сонирхогч та бүхний амрыг эрин мэндчилье! 

Монголын аялал жуулчлалын салбарыхан бид хамтдаа улам бүр эвсэн нэгдэж, том эрх ашгаа тодорхойлж, нэгдмэл зорилго асуудлаа хэлэлцэн, төр ба хувийн хэвшлийн харилцан ойлголцол хамтын ажиллагааг бэхжүүлэн, өөр хоорондоо үзэл санаа, бизнесийн шийдэл, мэдээллээ солилцон, эрүүл хүчтэй өрсөлдөгч салбарыг хамтдаа хөгжүүлэх нэгдмэл эрх ашиг сонирхолыг өмнөө тавих нь зүй ёсны шаардлага болжээ. 

МАЖХ нь салбарын ууган мэргэжлийн байгууллага болохын хувьд энэхүү нийтлэг суурь хариуцлага хэрэгцээг хангаж аялал жуулчлалын салбарын хөгжлийн бодлогыг боловсруулах, хэрэгжүүлэхэд төр хувийн хэвшлийг холбосон гүүр нь байж Монгол орноо дэлхийд сурталчилсан үзэсгэлэн яармагуудад байгууллагуудыг нэгдмэл байдлаар оролцуулан, улмаар Төрийн байгууллагаас гаргаж буй хууль давсан бодлогын шийдвэрийг эсэргүүцэх, салбарын нийтлэг эрх ашгаа хамтран хамгаалах чиглэлд олон ажлуудыг төлөвлөн, хийж гүйцэтгэлээ.

Share :