мэдээ

MTA

Дээд боловсролын байгууллагын чадавхыг бэхжүүлэх Европын холбооны санхүүжилттэй “Erasmus+ MONGWBL“ буюу Монгол улсын дээд боловсролын салбарт ажлын байранд суурилсан сургалтыг нэвтрүүлэх замаар төгсөгчдийн ажлын байрны ур чадварыг давхар хөгжүүлэн, улмаар хөдөлмөр эрхлэлтийг нэмэгдүүлэх зорилготой Үндэсний хэмжээний төсөл өнөөдрөөс албан ёсоор эхэлж байна.

Уг төсөл 3 жилийн хугацаанд үргэлжлэх бөгөөд Европын 5 орны их сургуулиуд болон Монгол улсын 5 их сургууль, 4 байгууллага хамтран хэрэгжүүлэх юм. Энд дарж үзнэ үү.

Dalai Tower Suite-703 UNESCO Str-31 Sukhbaatar-1 Ulaanbaatar 14230 Mongolia
+976 -7000 7820
marketing@travelmongolia.org info@travelmongolia.org
www.itm.travelmongolia.org www.travelmongolia.org