Сургалтын мэдээлэл

Сургалтын мэдээлэл

- Менежерүүдийн ахисан түвшний сургалт
- Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудад олгох зөвлөмж сургалт
- Аялал жуулчлалын маркетингийн сургалт
- Аялал жуулчлалын хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны сургалт
- Оюутнуудад зориулсан сургалт
- Сошиал маркетинг сургалт зэрэг шат дараатай сургалтуудыг зохион байгуулахдаа цаг тухай бүрт Монголын аялал жуулчлалын холбооны сайт, фэйж хуудас зэргээр зарладаг болно. 
Share :

Comments


woodpecker's Inn& Tours LLC
woodpecker's Inn& Tours LLC
22 Jan 2019 09:07 AM
sain bna uu,
oiriin uyd boloh surgalt bgaa yu.
Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудад олгох зөвлөмж сургалт
- Аялал жуулчлалын маркетингийн сургалт
- Аялал жуулчлалын хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны сургалт
- Оюутнуудад зориулсан сургалт
- Сошиал маркетинг сургалт зэрэг шат дараатай сургалтуудыг зохион байгуулахдаа цаг тухай бүрт Монголын аялал жуулчлалын холбооны сайт, фэйж хуудас зэргээр зарладаг болно.

Edgeert hamragdmaar bna
Undral
woodpecker's Inn& Tours LLC
woodpecker's Inn& Tours LLC
22 Jan 2019 09:08 AM
sain bna uu,
oiriin uyd boloh surgalt bgaa yu.
Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудад олгох зөвлөмж сургалт
- Аялал жуулчлалын маркетингийн сургалт
- Аялал жуулчлалын хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны сургалт
- Оюутнуудад зориулсан сургалт
- Сошиал маркетинг сургалт зэрэг шат дараатай сургалтуудыг зохион байгуулахдаа цаг тухай бүрт Монголын аялал жуулчлалын холбооны сайт, фэйж хуудас зэргээр зарладаг болно.

Edgeert hamragdmaar bna
Undral
woodpecker's Inn& Tours LLC
woodpecker's Inn& Tours LLC
22 Jan 2019 09:08 AM
sain bna uu,
oiriin uyd boloh surgalt bgaa yu.
Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудад олгох зөвлөмж сургалт
- Аялал жуулчлалын маркетингийн сургалт
- Аялал жуулчлалын хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны сургалт
- Оюутнуудад зориулсан сургалт
- Сошиал маркетинг сургалт зэрэг шат дараатай сургалтуудыг зохион байгуулахдаа цаг тухай бүрт Монголын аялал жуулчлалын холбооны сайт, фэйж хуудас зэргээр зарладаг болно.

Edgeert hamragdmaar bna
Undral
woodpecker's Inn& Tours LLC
woodpecker's Inn& Tours LLC
22 Jan 2019 09:08 AM
sain bna uu,
oiriin uyd boloh surgalt bgaa yu.
Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй байгууллагуудад олгох зөвлөмж сургалт
- Аялал жуулчлалын маркетингийн сургалт
- Аялал жуулчлалын хүний нөөц, хөдөлмөрийн харилцааны сургалт
- Оюутнуудад зориулсан сургалт
- Сошиал маркетинг сургалт зэрэг шат дараатай сургалтуудыг зохион байгуулахдаа цаг тухай бүрт Монголын аялал жуулчлалын холбооны сайт, фэйж хуудас зэргээр зарладаг болно.

Edgeert hamragdmaar bna
Undral

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again