Сургалт судалгаа
  Монголын Аялал жуулчлалын стратегийн зорилтыг хэрэгжүүлэх хүрээнд нийт гишүүд болон салбарын хамтын түншлэлийг хүртээмжтэй болгож аялал жуулчлалын салбарын өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэхэд онцгой анхаарч өөрсдийн дотоод нөөц бололцоо мэдлэг оюун ухаан туршлагыг бүрэн дүүрэн ашиглан салбарын гадаад дотоод маркетингийн загварчлалыг боловсронгүй болгох хүний нөөц ажлын байран дахь ур чадамжыг нэмэгдүүлэн тогтвортой хөгжлийн үндэслэлийг бий болгох алсын хараанд тулгуурлан олон талт сургалт судалгааны ажлыг гүйцэтгэн хэрэгжүүлж нийт гишүүд, орон нутгийн аялал жуулчлалын түвшний түншлэлийн хүрээнд туршлага бий болгох орон нутгийн тогтвортой аялал жуулчлалын дэмжин эдийн засгийн өсөлтийг хангах, хөрөнгө оруулалт, ажлыг байрыг шинээр бий болгоход бодит хувь нэмэр оруулан ажиллаж байна.

Монголын алялал жуулчлалын холбоо нь салбарын тогтвортой хөгжлыг баримтлан сургалт судалгааны хүрээнд дараах үндсэн стратеги бодлогыг баримтлан ажиллана.

 • Гадаад зах зээлд оновчтой маркетингийн аргачлалыг баримталж шинэ зах зээлийг бий болгох

 • Орон нутгийн түншлэлд үндэслэн тогтвортой аялал жуулчлалыг бий болгох сургалт судалгааны ажлыг гүйцэтгэх

 • Хүний нөөцөд тулгуурлан ажлын байранд дахь ур чадварыг нэмэгдүүлэх онлайн орчны төрөл бүрийн сургалт, судалгаа мэдээ мэдээллийг боловсруулах хангах

 • Монголын аялал жуулчлалын маркетинг, брендийг хөгжүүлэх хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд дотоод арга хэмжээ эвентийг олон улсын зэрэгт хүргэх хамтын ажиллагаа хөрөнгө оруулалтыг бий болгох чиглэлээр гадаад орчны судалгааны ажлыг гүйцэтгэх

 • Аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчдэд зөвлөгөө зөвлөмж үзүүлэх

2020 онд хийгдэх сургалтууд

 • Архив бичиг хэрэгийн сургалт

 • Ахисан түвшний менежерүүдэд зориулсан сургалт

 • Захирлуудад зориулсан CEO сургалт

 • Зөвлөмж сургалт

 • Сошиал маркетинг сургалт

 • Хөдөлмөрийн харилцааны сургалт

Dalai Tower Suite-703 UNESCO Str-31 Sukhbaatar-1 Ulaanbaatar 14230 Mongolia
+976 -7000 7820
marketing@travelmongolia.org info@travelmongolia.org
www.itm.travelmongolia.org www.travelmongolia.org