ads
Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрт Аялал жуулчлалын салбарт хэрэгжүүлэх ямар ажлууд тусгагдсан байдаг вэ?

Засгийн газрын 2016-2020 оны мөрийн хөтөлбөрт Аялал жуулчлалын салбарт хэрэгжүүлэх ямар ажлууд тусгагдсан байдаг вэ?

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН 2016-2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ХӨТӨЛБӨР Аялал жуулчлалын салбарын хүрээнд авч...

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТӨРӨЛЖСӨН НОМЫН САН 4 ХОНОГИЙН ДАРАА НЭЭГДЭНЭ

АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ТӨРӨЛЖСӨН НОМЫН САН 4 ХОНОГИЙН ДАРАА НЭЭГДЭНЭ

Монголын аялал жуулчлалын холбооны санаачлагаар Аялал жуулчлалын төрөлжсөн номын сантай болох аяныг...

Хамтрагч байгууллагууд