2018 оны ДЭЛХИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨДӨР УНГАР УЛСЫН БУДАПЕШТ ХОТОД БОЛНО

2018 оны ДЭЛХИЙН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ӨДӨР УНГАР УЛСЫН БУДАПЕШТ ХОТОД БОЛНО

2018 оны Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Өдрийн албан ёсны тэмдэглэлт өдөр Унгар улсын Будапешт хотноо 9-р сарын 27-нд “Аялал жуулчлал ба дижитал хувьсал” гэсэн сэдвийн доор явагдах гэж байна. 

Аялал жуулчлалын чухал ач холбогдол болон нийгэм, соёл, улс төр, эдийн засгийн үнэ цэнийг олон нийтэд таниулах зорилгоор Дэлхийн Аялал Жуулчлалын Өдрийг жил бүрийн 9-р сарын 27-ны өдөр бүр тэмдэглэгдсээр ирсэн. НҮБ-ын Хуанлид албан ёсоор нэгдсэнээр Тогтвортой Хөгжлийн Зорилтуудад хүрэх аялал жуулчлалын салбарын чадавхыг онцлон тэмдэглэхээс гадна өнөөдөр нийгэмд тулгарч буй ихэнх асуудлуудыг шийдвэрлэхэд анхаарч байна.

Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again