МАЖХ-ны 2019 оны 2-р сарын үйл ажиллагааны урьдчилсан төлөвлөгөө.

МАЖХ-ны 2019 оны 2-р сарын үйл ажиллагааны урьдчилсан төлөвлөгөө.

Монголын аялал жуулчлалын холбооны 2019 оны 2-р сард зохион байгуулах онцлох үйл ажиллагааны урьдчилсан төлөвлөгөө.

2-р сарын 01-03 нд. Феспо-2019 ОУ-ын аялал жуулчлалын үзэсгэлэн

2-р сарын 13 нд. Аялал жуулчлалын салбарын Сар шинийн золголт /Novotel Hotel/

2-р сарын 17 нд. Өдрийн явган аялал /Чингэлтэй хайрхан/

2-р сарын 19 нд. Tourism Morning - Аялал жуулчлалын салбарын эртэч өглөөний уулзалт /07:00 - 08:30/

2-р сарын 22 нд. Зөвлөмж сургалт. /Шинээр тур оператор эрхэлж буй байгууллага болон эрхлэх хүсэлтэй хувь хүмүүст зориулсан болно/

2-р сарын 24 нд. Спорт өдөрлөг /Зөвхөн МАЖХ-ны гишүүн байгууллагууд хамрагдана/


Share :

Add New Comment

 Your Comment has been sent successfully. Thank you!   Refresh
Error: Please try again