Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй тур оператор компаниудад зориулсан зөвлөмж сургалт зохион байгуулагдлаа

Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй тур оператор компаниудад зориулсан зөвлөмж сургалт зохион байгуулагдлаа


Шинээр үйл ажиллагаа эрхэлж буй тур оператор компаниудад зориулсан зөвлөмж сургалт зохион байгуулагдлаа

СУРГАЛТААР:
- Аялал жуулчлалын өнөөгийн байдал ба тур оператор компаниудын өрсөлдөх чадвар /МАЖХ-ны ерөнхийлөгч Д.Гантөмөр Ph.D/
- Байгууллагын вебсайт ба сошиал орчин дахь харилцаа, маркетинг /Десковер Монголиа Трэйвел ХХК-ийн захирал Б.Барсболд/
- MICE Албан бизнес аялал жуулчлал /Б.Эрдэнэчимэг ҮАЖБ, Транслешин ХХК-ийн захирал
- Төрөөс баримталж буй аялал жуулчлалын бодлого, хууль эрх зүйн орчин /БОАЖЯ, АЖБЗГ-ын ахлах мэргэжилтэн Н.Молор/
- Зочлох үйлчилгээний салбарын чанарын асуудал, өнөөгийн байдал /МУИС-ийн Бизнесийн сургуулийн ахлах багш, Доктор Б.Лхамцэдэн/ 
- Хөтөч болон жолоочтой хэрхэн үр дүнтэй хамтран ажиллах вэ? Хүний нөөцийн асуудал /Мэргэжлийн Хөтөч тайлбарлагчдын холбооны зөвлөх багш М.Нарангэрэл/
- Гэрээ байгуулах, албан бичиг боловсруулах /Хаппи Сити Группын аялал жуулчлалын салбарын захирал, судлаач Д.Мөнхтөмөр 
- Байгууллагын соёл /даатгал, оюуны өмчийн зөв хэрэглээ/ - /МУИС-ийн аялал жуулчлалын багш, Доктор Д.Амартүвшин

Энэхүү сургалтад 42 байгууллагын төлөөлөл оролцов.