313, 3rd Floor, Tuushin Building info@travelmongolia.org
Image
Working hours
09:00 - 18:00
Contact us
Image

All Services

Санал болгож буй

МАНАЙ ҮЙЛЧИЛГЭЭ

Бид БОАЖЯ, Нийслэлийн аялал жуулчлалын газар, аймаг орон нутгийн захиргаа, мэргэжлийн бусад холбоо, үндэсний зөвлөл, хувийн хэвшилтэй хамтран ажилладаг аялал жуулчлалын салбарын ууган, дээвэр байгууллага юм.
 

Тур операторын ангиллын гэрчилгээ шинээр авах

 

Дотооддоо зохион байгуулдаг аялал жуулчлалын үзэсгэлэн

 

Тур операторын ангиллын гэрчилгээ сунгуулах

 

Гадаадад зохион байгууллагддаг аялал жуулчлалын үзэсгэлэн

 

Тогтмол зохион байгуулдаг сургалтууд

 

Гишүүд, салбарын ажилтнуудад чиглэсэн арга хэмжээ

Image

Office address:

  • 313, 3rd Floor, Tuushin Building
    Ulaanbaatar, Mongolia
  • info@travelmongolia.org
  • +976-99072779

Social List