ads

Удирдлага зохион байгуулалт

МАЖХолбооны Удирдах Зөвлөлийн гишүүд:

2015 оны 1 дүгээр сарын 7-ны өдрийн бүх гишүүдийн хурлаар 11 гишүүнтэй байхаар баталсан.

УЗ-ийн дарга буюу Ерөнхийлөгч - Д. Гантөмөр

Гишүүд:

 1. Жуулчин ХХК
 2. Нью Жуулчин Турс ХХК
 3. Актив энд Адвенчер Турс ХХК
 4. Грийт Чингис Экспедишнс ХХК
 5. Баянгол зочид буудал ХХК
 6. Дисковер Монголиа ХХК
 7. Монголиа Экспедшнс энд Турс ХХК
 8. Эй Стар Монголиа ХХК
 9. Монголий Вояж ХХК
 10. Летс Трэвел ХХК
 11. Нөхөн сонгуулиар сонгоно

 

Холбооны бүтэц зохион байгуулалт

 
Хамтрагч байгууллагууд