ЯПОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДДАГ "JATA-2018" ОЛОН УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭНД МОНГОЛ УЛС ОРОЛЦОЖ БАЙНА ...

ЯПОН УЛСАД ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДДАГ "JATA-2018" ОЛОН УЛСЫН АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН ҮЗЭСГЭЛЭНД МОНГОЛ УЛС ОРОЛЦОЖ БАЙНА ...

Share :