МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

МЭДЭЭ МЭДЭЭЛЭЛ

COVID-19 дэлхийн олон оронд тархав

Аялал жуулчлалын салбарын орлого 10,2 хувиар өсжээ

АЙ ТИ БИ Берлин 2020 олон улсын үзэсгэлэн цуцлагдлаа

“LOS ANGELES TRAVEL AND ADVENTURE SHOW”-2020 үзэсгэлэнд анх удаа оролцов

мэдээ - 5

Dalai Tower Suite-703 UNESCO Str-31 Sukhbaatar-1 Ulaanbaatar 14230 Mongolia
+976 -7000 7820
marketing@travelmongolia.org info@travelmongolia.org
www.itm.travelmongolia.org www.travelmongolia.org