ads
ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

ДОРНОД АЙМГИЙН ЗОЧЛОХ ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БИЗНЕС ЭРХЛЭГЧИД, ААНБ-ДЫН УДИРДАХ АЖИЛТНУУДАД ЗОРИУЛСАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Дорнод аялал жуулчлалын нэгдлийн зүгээс "Дорнод нутгийн Аялал - 2027" хөтөлбөрийг боловсруулан...

ТЭМЭЭНИЙ БАЯР-2018 ЭВЕНТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

ТЭМЭЭНИЙ БАЯР-2018 ЭВЕНТ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ХӨТӨЛБӨР

"ТЭМЭЭНИЙ БАЯР – 2018” өвлийн наадмын хөтөлбөр Тэмээний баяр өвлийн наадам арга хэмжээ нь...

Хамтрагч байгууллагууд